Trường mầm non Hiệp Thuận được thành lập từ năm 1959 với nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, quy mô nhà trường ngày càng phát triển. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang sạch đẹp. Hiện tại nhà trường có 3 điểm trường với tổng số diện tích là 3.569,1 m2. Khu A đóng tại cụm 2 với 4 nhóm lớp, khu B đóng tại cụm 4 với 6 nhóm lớp, khu c đóng tại cụm 7 với 7 nhóm lớp. Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm 57 CB-GV-NV, trong đó 3 cán bộ quản lý, 37 giáo viên và 17 nhân viên. Đạt trình độ chuẩn 96,5 % ( còn 2 bảo vệ chưa được đào tạo chuẩn), trong đó trên chuẩn đạt  73,7 %. Nhà trường có 592 học sinh, trẻ được ăn bán trú 100 %. Trong những năm qua nhà trường đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích như: Tập thể lao động tiên tiến, Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhà trường đã tham gia các Hội thi, phong trào thi đua của Ngành như: Hội thi Giáo viên giỏi, nhân viên nuôi, hội thi Giai điệu tuổi hồng.....