Trường Mầm non Hiệp Thuận thuộc trường công lập, được thành lập từ năm 1959. Trải qua hơn 60 năm xây dựng, và phát triển. Năm học 2020- 2021 toàn trường với tổng diện tích là 3,569,1m2/520 trẻ (nhu cầu 6.240m2, thiếu 2.670,9m2) với số nhóm lớp là 20 nhóm lớp/ 17 phòng học(thiếu 3 phòng).

 Tổng số đội ngũ CB,GV,NV  là 56 đ/c. Trong đó CBQL 03 đ/c; Giáo viên 38đ/c ( Thiếu 08 GV); Nhân viên có 15 đ/c( Trong đó KT:01, YT:01; NVND 11, BV 02)

Trình độ chuyên môn:  quản lý: ĐH 3/3đ/c; Giáo viên: Chuẩn: 7đ/c; trên chuẩn 26 đ/c; chưa đạt chuẩn:05đ/c

Nhân viên: ĐH:01đ/c; CĐ:09đ/c, TC:03đ/c, BDNH:02 đ/c bảo vệ

Nhà trường có các tổ chức chính trị, đoàn thể: Chi bộ đảng, công đoàn, chi đoàn TN, chi hội phụ nữ. Các đoàn thể hoạt động tích cực dưới sự lãnh đạo của Chi bộ. Tổng số đảng viên 28 đ/c. Chi bộ luôn lãnh đạo với nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Tập thể CB,GV,NV toàn trường có ý thức trách nhiệm trong công việc, quan tâm xây dựng đơn vị văn hóa, thực hiện tốt các bộ quy tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành. Năm học 2020- 2021 thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc". CB, GV, NV đã và đang  chuyển biến tích cực hơn về chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc- giáo dục trẻ, xây dựng môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn; hàng ngày mang niềm vui, hạnh phúc khi đến trường; mọi mối quan hệ trong nhà trường đều thể hiện sự văn minh, lịch sự, đội ngũ thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao tạo sự tin yêu từ các bậc phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục mầm non của Huyện nhà.