Trường mầm non Hiệp Thuận tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp Huyện năm học 2018 - 2019