Kho học liệu

3. Viết 2 – 3 từ ngữ: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết 2 – 3 từ ngữ:3. Viết 2 – 3 từ ngữ:

a. Chỉ tình cảm bạn bè

M: thân thiết

b. Chỉ hoạt động học tập, vui chơi cùng bạn

M: trốn tìm

 

a. Chỉ tình cảm bạn bè

– Gắn bó, gắn kết

b. Chỉ hoạt động học tập, vui chơi cùng bạn

– Học bài chung, dạy bài cho nhau

Related Articles

Back to top button