Kho học liệu

Ammonium carbonate là hợp chất được dùng nhiều trong phòng thí nghiệm, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, …

7.16. Ammonium carbonate là hợp chất được dùng nhiều trong phòng thí nghiệm, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, … Nó còn được gọi là ammonia của thợ làm bánh và là tiền thân của các chất men hiện đại hơn như baking soda và bột nở.

a) Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất ammonium carbonate.

b) Tính phần trăm (%) của nguyên tố N trong hợp chất trên.

a) Công thức hoá học chung: $(NH_{4}) _{x}(CO_{3})_{y}$

Theo quy tắc hoá trị, ta có: x x I = y x II = $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{I}$ = $\frac{2}{1}$

Chọn x = 2, y = 1. Vậy công thức hoá học của hợp chất này là $(NH_{4}) _{2}(CO_{3})_{3}$

b) Trong $(NH_{4}) _{2}(CO_{3})_{3}$ có:

Related Articles

Back to top button