Kho học liệu

C2H2 + H2 → C2H6

C2H2 + H2 → C2H6 là phản ứng cộng giữa axetilen và hidro có điều kiện chất xúc tác Niken sản phẩm thu được sẽ là C2H6. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây

1. Phương trình phản ứng cộng giữa C2H2 và H2

C2H2 + H2 C2H6

2. Điều kiện phản ứng xảy ra C2H2 và H2

Nhiệt độ, xúc tác Niken

Lưu ý: Ngoài ra khi cho C2H2 tác dụng với H2 ở điều kiện nhiệt độ chất xúc tác khác nhau cho sản phẩm khác nhau

Bạn đang xem: C2H2 + H2 → C2H6

C2H2 + H2overset{Pd}{rightarrow} C2H4

3. Bài tập trắc nghiệm liên quan ankin

Câu 1. Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O (xúc tác HgSO4, thu được sản phẩm hữu cơ là:

A. C2H4(OH)2

B. CH3CHO

C. CH3COOH

D. C2H5OH

Câu 2. Đimetylaxetilen còn có tên gọi là:

A. propin

B. but-1-in

C. but-2-in

D. but-2-en

Câu 3. Để nhận biết các ankin có liên kết ba ở đầu mạch là phản ứng thế bằng ion kim loại do ankin có:

A. Liên kết 3 kém bền

B. 2 liên kết π ở liên kết ba kém bền

C. Nguyên tử H ở C nối ba linh động

D. Nguyên tử C lai hóa sp

Câu 4. Chất X có công thức: CH3 – CH(CH3) – C CH. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-2-en

B. 3-metylbut-1-in

C. 3-metylbut-1-en

D. 2-metylbut-3-in

Câu 5. Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 6. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 7. Trong điều kiện thích hợp, axetilen có thể tác dụng được với các chất dãy nào sau đây

A. H2, Br2, dung dịch H2SO4

B. H2, H2O, Br2, HCl

C. H2, H2O, Br2, HBr, dung dịch NaOH

D. H2, H2O, Br2, dung dịch H2SO4

Đáp án B

C2H2 + H2overset{t^{o}, xt }{rightarrow}C2H4

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

C2H2 + H2Ooverset{t^{o}, xt }{rightarrow} CH3CHO

C2H2 +HCl overset{t^{o}, xt }{rightarrow}C2H3Cl

Câu 8. Khi ném đất đèn xuống ao sẽ làm cá chết, đó là hiện tương do phản ứng nào gây ra

A. khí C2H2 sinh ra có độc tính

B. CaC2 cacbua canxi (thành phần chính của đất đèn) là một chất độc

C. trong thành phần của đất đèn, ngoài canxi cacbua CaC2 còn có một số muối sunfua, photphua gây độc cho cá

D. khí C2H2 tác dụng với nước sinh ra chất độc làm cá bị chất

……………………………

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

Trên đây Mầm Non Hiệp Thuận đã giới thiệu tới các bạn C2H2 + H2 → C2H6. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà Mầm Non Hiệp Thuận tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Mầm Non Hiệp Thuận mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: Mầm Non Hiệp Thuận

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Hiệp Thuận. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Hiệp Thuận (mnhiepthuan.edu.vn)

Related Articles

Back to top button