Kho học liệu

Cây cải xanh có thể trồng quanh năm trong điều kiện nào? | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Cây cải xanh có thể trồng quanh năm trong điều kiện nào?

A. Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

B. Trồng ở nơi có mái che, đủ nước tưới và kiểm soát được dịch bệnh.

C. Có nguồn vốn lớn để đầu tư cho cho trồng trọt

D. Có đủ đất để canh tác và tưới nước cho cây

2. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước các dụng cụ, nguyên liệu cần chuẩn bị để trồng cây cải xanh trong chậu (thủng xốp).

[] Hạt giống cải xanh.

[] Cây cải xanh đến giai đoạn thu hoạch.

[] Đất trồng và khu vực trồng (thủng xốp).

[] Phân bón.

[] Cuốc, xẻng | Máy làm đất.

[] Thùng tưới, gáo tưới nước.

[] Hệ thống tưới tự động.

3. Bao bÌ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng cần vứt bỏ ở đâu?

A. Nơi có bãi rác.

B. Nơi có nguồn nước.

C. Nơi không có dân cư sinh sống.

D. Nơi có thủng chứa theo quy định.

4. Cây cải xanh được trồng như thế nào nhằm thu được sản phẩm sạch và an toàn cho người sử dụng”

A. Sử dụng nhiều phân bón, ít thuốc hóa học bảo vệ thực vật.

B. Sử dụng ít phân bón, ít thuốc hoá học bảo vệ thực vật.

C. Sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học.

D. Không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cây có sâu, bệnh.

5. Hãy đánh dấu (v) vào ô trước đặc điểm của cây cải xanh đạt tiêu chuẩn cần thu hoạch

[] Cây cải xanh không bị sâu, bệnh.

[] Cây cao khoảng 30 – 40 cm.

[] Cây có độ tuổi khoảng 30 – 40 ngày.

[] Lá cải nguyên vẹn, đều màu, có màu hơi vàng.

[] Lả cải nguyên vẹn, đều màu, có màu xanh đậm

6. Tác dụng của việc bón vôi cho đất là gì?

A. Khử mặn

B. Khi phản chim chân trời sáng

C. Khử chua.

D. Khử phản, khử mặn tạo

7. Giả sử một thùng trồng cây có chiều dài 40 cm, chiều rộng 30 cm. Nếu khoảng cách giữa các cây 5 cm và giữa các hàng 7 cm, hãy cho biết số lượng cây có thể trồng vào thùng.

8. Nước ngâm ủ hạt cần được pha theo tỉ lệ nào?

A. 1 sôi : 2 lạnh

B. 1 sôi : 3 lạnh.

C. 2 sôi : 1 lạnh.

D. 2 sôi : 3 lạnh

 

1. B

2.

[ X ] Hạt giống cải xanh.

[] Cây cải xanh đến giai đoạn thu hoạch.

[ X ] Đất trồng và khu vực trồng (thủng xốp).

[ X ] Phân bón.

[ X ] Cuốc, xẻng | Máy làm đất.

[ X ] Thùng tưới, gáo tưới nước.

[ X ] Hệ thống tưới tự động.

3. D

4. C

5.

[ X ] Cây cải xanh không bị sâu, bệnh.

[] Cây cao khoảng 30 – 40 cm.

[ X ] Cây có độ tuổi khoảng 30 – 40 ngày.

[] Lá cải nguyên vẹn, đều màu, có màu hơi vàng.

[] Lả cải nguyên vẹn, đều màu, có màu xanh đậm

6. C

7. 20 cây

8. D

Related Articles

Back to top button