Kho học liệu

Điền dấu câu phù hợp vào [] | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Điền dấu câu phù hợp vào []

Cô Mùa Xuân xúc động nhìn theo bóng hoạ mi [] Nước mắt cô lặng lẽ lăn dài [] Cô thì thầm

– Hót đi [] Hót nữa đi, hoạ mi nhé []  Từ nay, em sẽ là sứ giả của mùa xuân Tiếng em là tiếng của mùa xuân [] 

Theo Trần Hoài Dương

Cô Mùa Xuân xúc động nhìn theo bóng hoạ mi [ . ] Nước mắt cô lặng lẽ lăn dài [ . ] Cô thì thầm

– Hót đi [ ! ] Hót nữa đi, hoạ mi nhé [ ! ]  Từ nay, em sẽ là sứ giả của mùa xuân Tiếng em là tiếng của mùa xuân [ . ] 

Theo Trần Hoài Dương

Related Articles

Back to top button