Kho học liệu

Điền dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong từng câu sau. Giải thích lí do em điền. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Điền dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong từng câu sau. Giải thích lí do em điền.

a. Trong vườn, muôn hoa đua nhau khoe sắc mai vàng rực rỡ, đào phơn phớt hồng, mào gà đỏ thắm,…

b. Chợ quê bán đủ thứ rau củ miệt vườn cải ngọt, rau muống, bầu, bí, đậu đũa, khoai sọ, khoai lang,

Có thể thêm dấu hai chấm vào vị trí đó vì: 

a. Trong vườn, muôn hoa đua nhau khoe sắc: mai vàng rực rỡ, đào phơn phớt hồng, mào gà đỏ thắm,…

b. Chợ quê bán đủ thứ rau củ miệt vườn: cải ngọt, rau muống, bầu, bí, đậu đũa, khoai sọ, khoai lang,

=> + Đánh dấu (báo trước) phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó.

Related Articles

Back to top button