Kho học liệu

Điền thông tin về hạt giống, cây con sẽ chọn để gieo trồng (hoặc cần xử lí mới có thể gieo trồng) vào dưới mỗi hình. | SBT công nghệ 7 chân trời

5. Điền thông tin về hạt giống, cây con sẽ chọn để gieo trồng (hoặc cần xử lí mới có thể gieo trồng) vào dưới mỗi hình.

 

 

a. Cây lúa trước khi ngâm

b. Cây lúa sau khi ngâm

c. Cây con chuẩn bị trồng

d. Cây con chuẩn bị trồng

Related Articles

Back to top button