Kho học liệu

Điền tiếng có vần iêu hoặc vần yêu vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền tiếng có vần iêu hoặc vần yêu vào chỗ trống:

 

– yêu mến

– kì diệu

– tiêu ớt

– điều biết

– điêu điệu

– biểu diễn

– điêu khắc

– tin yêu

– điệu múa 

Related Articles

Back to top button