Kho học liệu

Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống.

Từ ngữ

Có nghĩa giống nhau

Có nghĩa trái ngược nhau

hiền

 

 

quả

 

 

chín

 

 

tiếng ca

 

 

 

Từ ngữ

Có nghĩa giống nhau

Có nghĩa trái ngược nhau

hiền

 lành

 ghê

quả

 trái

 không quả

chín

 vừa đủ

 xanh

tiếng ca

 tiếng hát

 tiêng hét

 

Related Articles

Back to top button