Kho học liệu

Điền vần êch hoặc vần uếch vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần): | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền vần êch hoặc vần uếch vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần):

 

 

– nghệch ngoặc

– bạc phếch

– chênh chếch

– trống huếch

– rỗng tuếch

– trắng bệch

 

Related Articles

Back to top button