Kho học liệu

Điền vẫn ênh hoặc vần vênh vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần): | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền vẫn ênh hoặc vần uênh vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần):

 

– thênh thang

– bồng bềnh

– huênh hoanh

– hoan nghênh

– thác ghềnh

– xuềnh xoàng

Related Articles

Back to top button