Kho học liệu

Điền vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần): | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

(3) Điền vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần):

a. Vần ay hoặc vẫn ây

• Chiếc m…….. bay đang lướt nhanh trên những tầng m…….. xanh.

• Các th…….. cô đều khen bài trình b…….. của nhóm em.

 Những chiếc thuyền m……. chở đ…….. hàng hoá đã cập bến.

b. Vần iệc hoặc vần iêt

• Làm V……… nhà xong, em ngồi v……… bài.

xanh b………

• Họ mải m……… làm cỏ, bón phân trên cánh đồng lúa

• Những t………….. mục X………. và ảo thuật luôn cuốn hút các khán giả nhí.

a.

– Chiếc máy bay đang lướt nhanh trên những mây xanh

– Các thầy cô đều khen bài tình bày của nhóm em

Những chiếc thuyền may chở đầy hàng hoá đã cặp bến

b.

– Họ mải miết làm cỏ, bón phân trên cánh đồng lúa

– Làm việc nhà xong, em ngồi viết bài xanh biết

– Những tiết mục xiếc và ảo thuật luôn cuốn hút các khán giả nhí

Related Articles

Back to top button