Kho học liệu

Gạch dưới các câu có dấu gạch ngang trong đoạn văn sau: | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

6. Gạch dưới các câu có dấu gạch ngang trong đoạn văn sau:

Đôi bạn

Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, búp bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

– Ai hát đấy?

– Tôi hát đây. Tôi là dế mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng

Búp bê nói:

– Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo Nguyễn Kiên

Câu cần gạch ngang: Ai hát đấy?

Related Articles

Back to top button