Kho học liệu

Gạch dưới từ ngữ biểu thị ý cầu khiến trong mỗi câu dưới đây: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


5. Gạch dưới từ ngữ biểu thị ý cầu khiến trong mỗi câu dưới đây:

a. Bạn hãy đi cùng chúng mình nhé!

b. Chúng ta cùng hát lên nào!

c. Em nên tô theo các nét đã vẽ!


Related Articles

Back to top button