Kho học liệu

Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố chứa tiếng: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

(4) Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố chứa tiếng:

a. Bắt đầu bằng chữ s hoặc chữ x

Chín vàng tươi, vị ngọt thanh

Mỗi khi hè đến trĩu cành đung đưa.

Là quả: 

Hoa gì nở giữa mùa hè

Trong đầm thơm mát, lá xoè ô che?

Là hoa:

b. Có vần ong hoặc vần ông

Con gì đẹp nhất loài chim

Đuôi xoè rực rỡ như nghìn cánh hoa?

Là con:

Con gì thích hút mật hoa

Ở đâu hoa nở dù xa cũng tìm?

Là con:

a. 

– Là cây: xoài

– Là hoa: sen

b.

– Con: chim công

– Con: ong

Related Articles

Back to top button