Kho học liệu

Hãy đánh dấu (V) vào ô trước hành động bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trưởng khi chăm sóc cây trồng. | SBT công nghệ 7 chân trời

19. Hãy đánh dấu (V) vào ô trước hành động bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trưởng khi chăm sóc cây trồng.

[] Sử dụng gang tay, khi bắt sâu chăm sóc cho cây trồng

[] Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với nồng độ và liều lượng cao để diệt sâu hại.

[] Sử dụng đồ bảo hộ (quần, áo, kính, khẩu trang,…) khi phun thuốc cho cây trồng.

[] Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật về đúng nơi quy định.

[ x ] Sử dụng gang tay, khi bắt sâu chăm sóc cho cây trồng

[] Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với nồng độ và liều lượng cao để diệt sâu hại.

[ x ] Sử dụng đồ bảo hộ (quần, áo, kính, khẩu trang,…) khi phun thuốc cho cây trồng.

[ x ] Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật về đúng nơi quy định.

Related Articles

Back to top button