Kho học liệu

Hãy đánh dấu (v) vào ô trước yêu cầu kĩ thuật của các bước chuẩn bị đất trống. | SBT công nghệ 7 chân trời

3. Hãy đánh dấu (v) vào ô trước yêu cầu kĩ thuật của các bước chuẩn bị đất trống

[] Xác định được diện tích đất trồng.

[] Dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng trong đất.

[] Xác định đủ số lượng hạt giống cho diện tích đất trống.

[] Đất tơi xốp, bằng mặt và có đủ dinh dưỡng cho cây.

[] Đất có hệ thống thoát nước, tiêu độc.

[ x ] Xác định được diện tích đất trồng.

[ x ] Dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng trong đất.

[    ] Xác định đủ số lượng hạt giống cho diện tích đất trống.

[ x ] Đất tơi xốp, bằng mặt và có đủ dinh dưỡng cho cây. 

[ x ] Đất có hệ thống thoát nước, tiêu độc.

Related Articles

Back to top button