Kho học liệu

Hãy đánh dấu (-) vào ô trước phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu. | SBT công nghệ 7 chân trời

8. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu.

[] Gieo thủ công.

[] Gieo bằng máy.

[] Gieo vãi.

[] Gieo theo hàng

[] Gieo vào hốc.

[ X ] Gieo thủ công.

[] Gieo bằng máy.

[] Gieo vãi.

[] Gieo theo hàng

[] Gieo vào hốc.

Related Articles

Back to top button