Kho học liệu

Hãy điền số thứ tự vào chỗ trống sao cho phù hợp với các bước trong quy trình trồng trọt. | SBT công nghệ 7 chân trời

20. Hãy điền số thứ tự vào chỗ trống sao cho phù hợp với các bước trong quy trình trồng trọt

Bước……….Chuẩn bị đất trồng.

Bước………Chăm sóc.

Bước………….Thu hoạch

Bước…………Chuẩn bị giống cây trồng.

Bước1: Chuẩn bị đất trồng.

Bước 3: Chăm sóc.

Bước 4: Thu hoạch 

Bước 2: Chuẩn bị giống cây trồng.

Related Articles

Back to top button