Kho học liệu

Hãy nêu bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng vô tuyến.

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 119:

Hãy nêu bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng vô tuyến.

Bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng vô tuyến là:

Sử dụng sóng cao tần.

Biến điệu sóng mang

Tách sóng

Khuếch đại.

Bạn đọc xem chi tiết tại đây.

Related Articles

Back to top button