Kho học liệu

Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta. | sgk Địa lý lớp 12

Câu 4: Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta.

Các ý chính:

  • Lương thực cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
  • Các đồng cỏ
  • Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thức ăn gia súc

Related Articles

Back to top button