Kho học liệu

Hãy vẽ một số đường sức từ của nam châm chữ U (Hình 19.4).


19.4. Hãy vẽ một số đường sức từ của nam châm chữ U (Hình 19.4).

 


Related Articles

Back to top button