Kho học liệu

Hãy viết một đẳng thức để mô tả tình trạng khi cân thăng bằng rồi tính khối lượng của quả bí đỏ (H.1.4) Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/giai-bai-131-trang-19-sach-bai-tap-toan-7-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-a112135.html#ixzz7bC2DNnty

1.31. Hãy viết một đẳng thức để mô tả tính trạng khi cân thăng bằng rồi tính khối lượng của quả bí đỏ (H.14)

Gọi quả bí đỏ cần tìm là x (kg)

Khi cân thăng bằng thì tổng khối lượng 2 bên cân là bằng nhau

Đẳng thức mô tả khi cân thăng bằng là:

x+1,8=1,5+2,5x+1,8=4x=4−1,8x=2,2x+1,8=1,5+2,5x+1,8=4x=4−1,8x=2,2

=> Vậy khối lượng quả bí đỏ là 2,2 kg.

Related Articles

Back to top button