Kho học liệu

Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử trong các câu dưới đây | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 2: Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử trong các câu dưới đây

A. Văn minh là trạng thái phát triển cao của nên văn hoá, bắt đầu khi loài người bước qua trình độ của thời kì dã man.

B. Văn hoá là tổng thẻ những giá trị vật chất và tinh thần con người đạt được.

C. Do vị trí địa li, Ai Cập cổ đại sớm trở thành nơi giao lưu của nhiều dòng văn hoá thê giới.

D. Án Độ là nơi truyền bá nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, tiêu biểu nhất là Phật giáo.

E. Người Trung Quốc xây dựng nên văn minh đầu tiên của mình ở lưu vực Trường Giang.

G. Những thành tựu của các nền văn minh ở phương Đông thời kì cổ — trung đại góp phần vào sự phát triển rực rỡ của các nền văn minh này, tuy nhiên ít có ảnh hưởng đến văn minh thế giới.

Đúng: A,B,C

Sai: D,E,G

D. Ấn Độ không phải là nơi truyền bá nhiều tôn giáo nhất trên thế giới, Ấn Độ chỉ sinh ra Ấn Độ giáo và Phật giáo.

E. Người Trung Quốc xây dựng nền văn minh đầu tiên ở lưu vực sông Hoàng Hà.

G. Những thành tựu của các nền văn minh ở phương Đông thời kỳ cổ – trung đại góp phần vào sự phát triển rực rỡ của các nền văn minh này, ảnh hưởng nhiều đến nền văn minh thế giới.

Related Articles

Back to top button