Kho học liệu

Hãy xây dựng một bài giới thiệu về lịch sử trường học hoặc gia đình của em trong khoảng 10 năm trở lại đây, trong đó vận dụng phương pháp nghiên cứu của ít nhất một ngành khoa học khác | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 6: Hãy xây dựng một bài giới thiệu về lịch sử trường học hoặc gia đình của em trong khoảng 10 năm trở lại đây, trong đó vận dụng phương pháp nghiên cứu của ít nhất một ngành khoa học khác.

Em hãy xây dựng một bài giới thiệu ở mức độ đơn giản về lịch sử nhà trường/gia đình của mình (ít nhất từ khoảng 10 năm trở lại). Lưu ý vận dụng một hoặc một số phương pháp, thành tựu của khoa học và công nghệ để hình thành nội dung lịch sử.

Ví dụ: Sử dụng phương pháp điều tra xã hội học để xây dựng các tiêu chí, bảng điều tra, khảo sát số liệu liên quan; hoặc sử dụng phương pháp toán học để xây dựng những bảng thống kê, tính toán số liệu cần thiết; sử dụng phương pháp, thành tựu của công nghệ thông tin, đa phương tiện…. để thể hiện kết quả nghiên cứu một cách hiệu quả, sinh động:…

Related Articles

Back to top button