Kho học liệu

Hình 9 được ghép bởi 3 hình hộp chữ nhật. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 8: Hình 9 được ghép bởi 3 hình hộp chữ nhật. Tính thể tích của hình được ghép với các số đo trên hình tính theo đơn vị mét.

Hình 9 được ghép bởi 2 hình hộp chữ nhật có chiều dài 17m, chiều rộng 5m, chiều cao 8m và 1 hình hộp chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 17m, chiều cao 10 m. Do đó thể tích của hình được ghép là: 2 x (17 x 5 x 8) + 25 x 17 x 10 = 5610 (m$^{2}$)

Related Articles

Back to top button