Kho học liệu

Khoanh tròn từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Khoanh tròn từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng.

a.

– mưu trí

– hoa lựu

b.

– bâng khuâng

– múa lân

 

 

 

Related Articles

Back to top button