Kho học liệu

Mẫu đơn xin đi học Mầm non (3 mẫu) Đơn xin đi học Mẫu giáo

Mẫu đơn xin học Mầm non năm 2021 – 2022 gồm 3 mẫu, cùng hướng dẫn viết đơn rát chi teiets. Mẫu đơn này được lập ra để dành cho những phụ huynh có nhu cầu gửi con mình vào học tại các cơ sở Mầm non trên cả nước.

Đơn nhập học Mầm non cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của phụ huynh, của bé và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ. Bên cạnh đó, các phụ huynh có thể tham khảo thêm mẫu đơn xin học thêm hè Mầm non.

Đơn xin học Mầm non – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———- o0o ———-

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin đi học Mầm non (3 mẫu) Đơn xin đi học Mẫu giáo

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi:…………………………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………..Năm sinh:………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………..

Điện thoại Email:………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………..

Nơi làm việc hiện nay:………………………………..

Tên vợ (chồng):………………………………..

Tên tôi là:……………………………….. Năm sinh:………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………..

Điện thoại Email:………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………..

Nơi làm việc hiện nay:………………………………..

Chúng tôi có con nhỏ tên là…………………..……………, sinh ngày…. tháng …. năm ……. Hiện nay cháu đã đến tuổi đi học ở trường mầm non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

……….., ngày….. tháng….. năm …………

Người làm đơn

Đơn xin học Mầm non – Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——

Số: ……./ MNPĐ….., ngày ……..tháng…….năm 20………

ĐƠN XIN HỌC
Năm học 20…… – 201……

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non …………..

1 – Họ và tên bé:………………………………….

– Ngày sinh:…………………………………………

– Hộ khẩu thường trú:…………………………

– Hiện đang cư trú tại:………………………….

2 – Họ tên bố: ……………..Điện thoại:…………

– Nghề nghiệp:…………….. Nơi công tác:………

3 – Họ tên mẹ:……………… Điện thoại:………….

– Nghề nghiệp:……………. Nơi công tác:……….

4. Tình trạng sức khỏe của bé:……………….

5. Tên người đứng xin (nếu có):…………….

Tôi xin cam đoan về những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật và chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của Ngành và nhà trường./.

Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

…..ngày…… tháng……năm 20….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học Mầm non – Mẫu 3

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——

Số: ……./ MNPĐ….., ngày ……..tháng…….năm 20……...

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi: ……………………………

Tên tôi là……………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………

Có con là:………………………………

Sinh ngày………..……tháng……..năm……

Nay tôi làm đơn này xin cho con được vào học tại trường…………….. Nếu được nhận vào trường, gia đình tôi xin hứa:

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường.

– Đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm của cha, mẹ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục, tạo điều kiện cho con phát triển tốt. Phối hợp cùng cô giáo trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục nhằm giúp con khỏe mạnh, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, học tập có nề nếp.

– Gửi và đón con đúng thời gian quy định.

– Thường xuyên trao đổi với cô giáo chủ nhiệm lớp về tình hình sức khỏe và diễn biến tâm lý của cháu hàng ngày.

– Tham gia đầy đủ các cuộc họp phụ huynh, các phong trào do nhà trường phát động. Thực hiện đóng góp các khoản thu theo quy định và thu khác kịp thời đúng thời gian quy định của nhà trường.

Vậy kính mong trường Mầm non…… xét duyệt cho con tôi được đi học tại nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…..ngày…… tháng……năm 20….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin đi học mẫu giáo

  • Thông tin người viết đơn: Ghi rõ ràng họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, số điện thoại liên lạc chính của phụ huynh.
  • Thông tin của bé xin nhập học: Cần ghi rõ về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh. Ghi rõ diện chính sách hay hộ gia đình nếu có.
  • Tình trạng sức khỏe, tên người đứng xin cũng cần được ghi đầy đủ.
  • Cam kết: Phụ huynh của các bé ghi đầy đủ thông tin cam kết thực hiện đúng nội quy theo quy định của nhà trường.
  • Ký xác nhận: Bố mẹ của các bé, người nhận hồ sơ ký xác nhận.

Đăng bởi: Mầm Non Hiệp Thuận

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Hiệp Thuận. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Hiệp Thuận (mnhiepthuan.edu.vn)

Related Articles

Back to top button