Kho học liệu

Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong bài thơ ở bài tập 1. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong bài thơ ở bài tập 1.

– Làm cho câu thơ thêm gợi hình, gợi cảm, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button