Kho học liệu

Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong các đoạn thơ, đoạn văn ở bài tập 1. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong các đoạn thơ, đoạn văn ở bài tập 1.

– Tác dụng: Làm cho câu văn gợi hình, gợi cảm,và trở lên sinh động hơn.

Related Articles

Back to top button