Kho học liệu

Tô màu các chiếc lá chứa từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Tô màu các chiếc lá chứa từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng.

 

 

– Bán trú

– Câu chuyện

Related Articles

Back to top button